Πολιτική Ιδιωτικότητας

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Αυτός ο ιστότοπος (εφεξής: ο «Ιστότοπος») παρέχεται από την ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Α.Ε. (εφεξής: «ΔΕΛΤΑ», «εμείς», ή/και «μας»). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον πάροχο του ιστότοπου, παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας https://www.delta.gr

Για τη ΔΕΛΤΑ, ο σεβασμός, η αποτελεσματική προστασία και ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων αποτελεί δέσμευση. Στο πλαίσιο αυτό λαμβάνει σοβαρά υπόψη της το γεγονός ότι είστε επαρκώς ενήμεροι για τα προσωπικά σας δεδομένα.

Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων καλύπτει και αφορά τις προϋποθέσεις συλλογής και διαχείρισης των προσωπικών σας δεδομένων από την ΔΕΛΤΑ κατά την διάρκεια επίσκεψης και χρήσης του δικτυακού τόπου https://www.deltamoms.gr, πώς χρησιμοποιούμε και προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα και τις επιλογές που έχετε σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα δεδομένα αυτά. Η ΔΕΛΤΑ είναι ιδιοκτήτρια, δημιουργός και δικαιούχος όλων των δικαιωμάτων του ιστότοπου και των υπηρεσιών του καθώς και ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας των δεδομένων που τυχόν δηλώνονται από εσάς. Η παρούσα Δήλωση θα πρέπει επίσης να αναγνωσθεί από κοινού με τους Όρους Χρήσης που έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο.

Τα στοιχεία εγγραφής είναι τα απαραίτητα για την εύρυθμη παροχή των υπηρεσιών του ιστότοπου προς τα μέλη και την συντήρηση/ ανάκτηση του λογαριασμού τους.  Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής ο χρήστης/μέλος τεκμαίρεται πως γνωρίζει και αποδέχεται την παρούσα Δήλωση καθώς και τους όρους χρήσης. Το μέλος παρακαλείται να ενημερώνει τη ΔΕΛΤΑ στην περίπτωση που οι προσωπικές πληροφορίες που τον αφορούν χρήζουν διόρθωσης ή επικαιροποίησης. Σε οποιαδήποτε στιγμή οι χρήστες της ιστοσελίδας διατηρούν το δικαίωμα να ελέγχουν τα προσωπικά δεδομένα τους και να τα διορθώνουν, ανανεώνουν, ή διαγράφουν, καθώς και να ασκούν τα δικαιώματα τους, που του παρέχονται από τις εκάστοτε ισχύουσες νομικές διατάξεις.

Για ποιο σκοπό επεξεργαζόμαστε προσωπικά σας δεδομένα

Τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται από τους επισκέπτες/χρήστες του ιστότοπου, χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για το σκοπό για τον οποίον υποβλήθηκαν όπως αναφέρεται στο εκάστοτε σημείο συλλογής. Θα χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα που συλλέξαμε ηλεκτρονικά για έναν ή περισσότερους από τους παρακάτω σκοπούς:

Για να διαχειριστούμε την εγγραφή σας ως μέλους. Εάν αποφασίσετε να εγγραφείτε ως μέλος στο deltamoms.gr, πρέπει να επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας για να σας αναγνωρίσουμε ως χρήστη και να ενεργοποιήσουμε για εσάς τη δυνατότητα χρήσης των παρεχόμενων υπηρεσιών του ιστότοπου, καθώς και πρόσβασης στις διάφορες λειτουργίες και δραστηριότητες που είναι διαθέσιμες προς εσάς λόγω της ιδιότητας σας ως εγγεγραμμένου μέλους. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ακυρώσετε τον λογαριασμό σας.
Για να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με ενημερώσεις που σχετίζονται με τις λειτουργίες, τα προϊόντα και τις εν γένει υπηρεσίες του ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένων της αποστολής διαγωνισμών και στατιστικών ερευνών που αφορούν στα μέλη (χωρίς όμως οι αποδέκτες των στοιχείων αυτών να μπορούν να προσωποποιήσουν κανέναν χρήστη μέσω των στατιστικών ερευνών).
Για σκοπούς μάρκετινγκ. Εφόσον το επιθυμείτε και εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο, θα επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για να διαχειριστούμε την εγγραφή σας, συμπεριλαμβανομένης της αποστολής εξατομικευμένων πληροφοριών σχετικά με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας μέσω διαφόρων μέσων (όπως email ή SMS). Σας ενημερώνουμε ότι αυτή η επεξεργασία δεδομένων περιλαμβάνει την ανάλυση του προφίλ σας ως μέλους, προκειμένου να καθορίσουμε ποιες είναι οι προτιμήσεις σας και, συνεπώς, ποια προϊόντα σας ταιριάζουν περισσότερο. Για παράδειγμα, με βάση το ιστορικό περιήγησής σας (δηλ. ανάλογα με τα προϊόντα στα οποία κάνατε κλικ), θα σας κάνουμε προτάσεις για προϊόντα που πιστεύουμε ότι μπορεί να σας ενδιαφέρουν. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να διαγραφείτε από το ενημερωτικό μας δελτίο χωρίς χρέωση.
Για να διαχειριστούμε  ερωτήματα και παράπονα που προέρχονται από, ή αναφέρονται στους, χρήστες  του ιστότοπου.
Για να διατηρούμε τον ιστότοπο ασφαλή και να αποφεύγονται απάτες, καθώς και για επαληθεύουμε τη συμμόρφωση με τους όρους και προϋποθέσεις που διέπουν τη χρήση του.
Ανάλυση χρηστικότητας και ποιότητας για τη βελτίωση των υπηρεσιών μας. Εάν εισέλθετε στην Πλατφόρμα μας, σας ενημερώνουμε ότι θα επεξεργαστούμε τα δεδομένα περιήγησής σας για σκοπούς ανάλυσης και στατιστικούς σκοπούς, δηλαδή για να κατανοήσουμε τον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες αλληλοεπιδρούν με την Πλατφόρμα μας και έτσι να μπορέσουμε να εισάγουμε βελτιώσεις σε αυτήν.

Κατά παρέκκλιση από τις παραπάνω διατάξεις, η ΔΕΛΤΑ θα διατηρεί έγγραφα (συμπεριλαμβανομένων ηλεκτρονικών εγγράφων) που περιλαμβάνουν προσωπικά δεδομένα που έχουν συλλεγεί ηλεκτρονικά:

στο βαθμό που αυτό απαιτείται από το νόμο,
εάν κρίνουν οι αρμόδιοι του  ιστότοπου  πως τα έγγραφα αυτά είναι σχετικά με οποιαδήποτε υφιστάμενη ή ενδεχόμενες νομικές/δικαστικές διαδικασίες,
για να εδραιώσει, ασκήσει ή προστατεύσει τα νόμιμά της δικαιώματα (συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών προς τρίτους με σκοπό την πρόληψη απάτης).

Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε για εσάς

Η ΔΕΛΤΑ συλλέγει προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών/ χρηστών της, μόνο όταν αυτοί οι ίδιοι εκουσίως τα παρέχουν με σκοπό την παροχή των υπηρεσιών που είναι διαθέσιμες ηλεκτρονικά.

Α) Επίσκεψη στον ιστότοπο

Αρχεία καταγραφής.  Κατά την επίσκεψή σας στις σελίδες του ιστοτόπου μας, τα ακόλουθα στοιχεία, κατά κανόνα, θα αποθηκεύονται για τεχνικούς λόγους στα λεγόμενα αρχεία καταγραφής: Παρατηρούμε πώς χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας και εάν ανοίγετε ή προωθείτε τις επικοινωνίες μας, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών που συλλέγονται μέσω cookies. Περαιτέρω, κατά την διάρκεια της επίσκεψής σας στον Δικτυακό Τόπο, ενδεχομένως αποθηκεύονται κάποιες πληροφορίες, όπως η διεύθυνση IP (διεύθυνση πρωτοκόλλου Διαδικτύου)  του παρόχου σας, ο δικτυακός τόπος ή άλλη πηγή του διαδικτύου από την οποία φτάσατε στον παρόντα Δικτυακό Τόπο, η ημερομηνία και η διάρκεια της επίσκεψής σας. Διευκρινίζουμε ότι τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας μέσω της βελτίωσης των τεχνικών χαρακτηριστικών του Δικτυακού Τόπου. Τα δεδομένα θα αποθηκεύονται ως μια τεχνική προφύλαξη για την προστασία των συστημάτων επεξεργασίας δεδομένων έναντι μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης.

Χρήση cookies. Χρησιμοποιούμε τα λεγόμενα cookies στον ιστότοπό μας. Με την βοήθεια των cookies, μικρών αρχείων προσωρινών ή μόνιμων, αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας, κατά την πλοήγηση, ορισμένες πληροφορίες, που δεν σχετίζονται με τα προσωπικά σας δεδομένα ούτε τα χρησιμοποιούμε για να προσδιορίσουμε την ταυτότητά σας, αλλά εξυπηρετούν στην καλύτερη πλοήγηση και προβολή του περιεχομένου του Δικτυακού Τόπου βάσει των προτιμήσεών σας. Χρησιμοποιούμε cookies προκειμένου να διευκολύνουμε την περιήγησή σας στον ιστότοπο,  να κατανοήσουμε πώς αλληλεπιδράτε μαζί μας και, σε ορισμένες περιπτώσεις, να μπορούμε να σας δείξουμε διαφημίσεις με βάση τις συνήθειες περιήγησής σας. Τα cookies αυτά αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας προσωρινά και μεταδίδονται μόνο στον server μας όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας. Χρησιμοποιούμε κυρίως cookies περιόδου, τα οποία δεν είναι αποθηκευμένα στο σκληρό σας δίσκο και διαγράφονται όταν το πρόγραμμα περιήγησης είναι κλειστό ή μετά από μεγάλες περιόδους αδράνειας. Παρακαλούμε να διαβάσετε την Πολιτική Cookies για να κατανοήσετε λεπτομερέστερα τα cookies που χρησιμοποιούμε, το σκοπό τους και άλλες πληροφορίες που ενδεχομένως να σας ενδιαφέρουν.

Κατά την επίσκεψή σας στις σελίδες του ιστότοπου μας, χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για σκοπούς μάρκετινγκ όπως ενημερωτικά δελτία (newsletter), αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων (SMS) και προωθητικές ενέργειες για νέα προϊόντα και υπηρεσίες, εκπτωτικά κουπόνια ή άλλες προσφορές που πιστεύουμε ότι μπορεί να σας ενδιαφέρουν σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας.
 

Β) Εγγραφή & σύνδεση

Σε περίπτωση που καταχωρίσετε προσωπικά δεδομένα σχετικά με ανήλικους (όπως το μικρό όνομα του μωρού σας ή την ημερομηνία γέννησής του), ενδέχεται να επικοινωνήσουμε μαζί σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση που μας έχετε ήδη γνωστοποιήσει με την εγγραφή σας προκειμένου να επιβεβαιώσουμε ότι συγκατατίθεστε στην καταχώρηση αυτή ως γονέας ή νόμιμος κηδεμόνας του ανήλικου. Η παροχή των προσωπικών σας δεδομένων δεν είναι σε καμία περίπτωση υποχρεωτική. Ωστόσο, όταν σας ζητάμε να συμπληρώσετε τα προσωπικά σας δεδομένα για τη δημιουργία λογαριασμού στον ιστότοπο, θα επισημάνουμε ορισμένα πεδία ως υποχρεωτικά, δεδομένου ότι πρόκειται για δεδομένα που χρειαζόμαστε για να μπορούμε να παρέχουμε την υπηρεσία ή να σας δώσουμε πρόσβαση στη συγκεκριμένη λειτουργία. Παρακαλούμε λάβετε υπόψην σας ότι εάν αποφασίσετε να μην μας παρέχετε αυτές τις πληροφορίες, ενδέχεται να μην μπορείτε να ολοκληρώσετε την εγγραφή σας ως μέλος και να μην μπορείτε να απολαύσετε αυτές τις υπηρεσίες ή λειτουργίες.

Δεδομένα Επικοινωνίας. Στοιχεία επικοινωνίας όπως ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, αριθμοί τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).

FacebookID. Σε περίπτωση που επιλέξετε να κάνετε εγγραφή στο deltamoms.gr κάνοντας χρήση του λογαριασμού που διατηρείτε στο Facebook, όπως και σε περίπτωση που επικοινωνείτε μαζί μας μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης της ΔΕΛΤΑ ανεβάζοντας κάποιο σχόλιο ή αποστέλλοντας μήνυμα, κάνοντας like, συμμετέχοντας σε διαγωνισμούς μας κλπ.  θα λάβουμε πληροφορίες όπως το όνομα χρήστη, τη φωτογραφία του προφίλ σας, τον τόπο όπου ζείτε, το  email, το φύλο σας κλπ. με σκοπό να απαντήσουμε στα μηνύματά σας, να μετρήσουμε τον αριθμό των καταναλωτών μας και να σας δώσουμε τη δυνατότητα να συμμετέχετε σε διαγωνισμούς μας. Η ΔΕΛΤΑ χρησιμοποιεί τα μέσα δικτύωσης και για την προβολή διαφημίσεων, βασιζόμενη στις πληροφορίες που έχει συλλέξει η πλατφόρμα του μέσου κοινωνικής δικτύωσης. Η ΔΕΛΤΑ δεν έχει πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες και δεν έχει δικαιοδοσία επί αυτών. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προστασία των δεδομένων σας θα πρέπει να ενημερωθείτε σχετικά με τις δηλώσεις προστασίας του μέσου κοινωνικού δικτύωσης.

Προτιμήσεις. Πληροφορίες που παρέχετε σε εμάς σχετικά με τις προτιμήσεις σας, συμπεριλαμβανομένου του τύπου των προϊόντων που σας ενδιαφέρουν.

Πληροφορίες Ιστορικού Πελάτη. Πληροφορίες όπως ποσοστά ικανοποίησης πελατών, ληφθείσες προσφορές,

Σχόλια & αξιολογήσεις. Πληροφορίες τις οποίες παρέχετε σε εμάς και το περιεχόμενο των μηνυμάτων που στέλνετε σε εμάς, όπως σχόλια, δεδομένα ερευνών και κριτικές για ένα συγκεκριμένο προϊόν της ΔΕΛΤΑ.

Πώς νομιμοποιούμαστε να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά παρακάτω, η νόμιμη βάση επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων απορρέει από το γεγονός, ότι είναι απαραίτητος προκειμένου να είναι διαθέσιμες οι λειτουργίες του ιστοτόπου μας. Οι νόμιμες βάσεις που μας επιτρέπουν να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα εξαρτάται επίσης από τον σκοπό για τον οποίο τα επεξεργαζόμαστε:

Διαχείριση της εγγραφής σας ως μέλους: Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας γιατί είναι απαραίτητο για την εκτέλεση των όρων που διέπουν τη χρήση του παρόντος ιστότοπου. Με άλλα λόγια, προκειμένου να μπορείτε να εγγραφείτε ως μέλος στο deltamoms πρέπει να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα, καθώς διαφορετικά δεν θα μπορούσαμε να διαχειριστούμε την εγγραφή σας. Σύμβαση χρήσης:

Κατά την επίσκεψή σας στις σελίδες του ιστότοπου μας, χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για σκοπούς μάρκετινγκ όπως ενημερωτικά δελτία (newsletter) και προωθητικές ενέργειες για νέα προϊόντα και υπηρεσίες, εκπτωτικά κουπόνια ή άλλες προσφορές που πιστεύουμε ότι μπορεί να σας ενδιαφέρουν σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας.

Μάρκετινγκ: Νομιμοποιούμαστε να επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας για σκοπούς μάρκετινγκ βάσει της συγκατάθεσης που μας δίνετε. Προκειμένου να σας προβάλλουμε εξατομικευμένες πληροφορίες, θεωρούμε ότι έχουμε νόμιμο συμφέρον να καταρτίσουμε ένα προφίλ με τις πληροφορίες που έχουμε σχετικά με εσάς (όπως η περιήγηση που κάνετε, τις προτιμήσεις ή το ιστορικό αγορών σας) και τα προσωπικά δεδομένα που μας δώσατε, όπως το εύρος ηλικίας, καθώς καταλαβαίνουμε ότι η επεξεργασία αυτών των δεδομένων είναι επίσης επωφελής για εσάς επειδή σας επιτρέπει να βελτιώσετε την εμπειρία σας ως χρήστης και να αποκτήσετε πρόσβαση σε πληροφορίες σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας.

Ανάλυση χρηστικότητας και ποιότητας: Έχουμε έννομο συμφέρον να αναλύσουμε τη χρηστικότητα του ιστότοπου και το βαθμό ικανοποίησης των μελών, καθώς καταλαβαίνουμε ότι η επεξεργασία αυτών των δεδομένων είναι επίσης επωφελής για εσάς επειδή ο σκοπός της είναι να βελτιωθεί η εμπειρία των χρηστών και να προσφέρει υπηρεσία υψηλότερης ποιότητας.

Κομβία Κοινωνικής Δικτύωσης

Σας προσφέρουμε τα λεγόμενα κοινωνικά plugins των διαφόρων κοινωνικών δικτύων (π.χ. το «Μου Αρέσει» κομβίο του Facebook) στoν ιστότοπο. Αν είστε μέλος ενός κοινωνικού δικτύου και κάνετε κλικ στο σχετικό κοινωνικό plugin, ο πάροχος του κοινωνικού δικτύου μπορεί ενδεχομένως να είναι σε θέση να συνδέσει τις πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψη στην ιστοσελίδα μας με τα δεδομένα του προφίλ σας στο δίκτυο. Ως εκ τούτου, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τους φορείς των κοινωνικών δικτύων που χρησιμοποιούνται από εσάς για πληροφορίες σχετικά με αυτές τις λειτουργίες.

Πού αλλού διαβιβάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα

Όπου παρέχουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, το κάνουμε με δεδομένο πως τα μέρη αυτά συμφωνούν να συμμορφωθούν με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR). Οποιεσδήποτε τυχόν εταιρείες, στις οποίες η ΔΕΛΤΑ θα κοινοποιήσει προσωπικά σας δεδομένα δυνάμει σύμβασης παροχής υπηρεσιών, θα επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα με την ιδιότητά τους των εκτελούντων την επεξεργασία αποκλειστικά και μόνον στα πλαίσια του συγκεκριμένου σκοπού και για λογαριασμό και κατ’ εντολή της Εταιρείας. Όλοι οι αποδέκτες έχουν πρόσβαση μόνο σε όσα από τα προσωπικά σας δεδομένα είναι απολύτως απαραίτητα για την εκπλήρωση των σκοπών και των εκάστοτε καθηκόντων ή υπηρεσιών που έχουν αναλάβει απέναντι στην Εταιρεία

Για την εκπλήρωση των σκοπών που αναφέρονται παραπάνω είναι απαραίτητο να δώσουμε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα που μας παρέχουν υποστήριξη στις υπηρεσίες που σας προσφέρουμε, και συγκεκριμένα:

Παρόχους υπηρεσιών τεχνολογίας.
Παρόχους υπηρεσιών που σχετίζονται με την εξυπηρέτηση πελατών
Σε συνεργάτες και παρόχους υπηρεσιών που σχετίζονται με το μάρκετινγκ και τη διαφήμιση. Χωρίς την προηγούμενη ρητή συγκατάθεσή του μέλους ο ιστότοπος δεν θα διαθέσει τα προσωπικά του στοιχεία σε κανένα τρίτο μέρος για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης.

Εντός της Εταιρείας τα Προσωπικά σας Δεδομένα θα κοινοποιηθούν και ενδέχεται να έχουν πρόσβαση σε αυτά μόνον τα αρμόδια πρόσωπα που είναι απαραίτητο να τα γνωρίζουν.

Σε κάθε περίπτωση η ΔΕΛΤΑ για κανένα λόγο δε διαθέτει προς πώληση ή άλλως διαβιβάζει ή δημοσιοποιεί προσωπικά σας δεδομένα σε άλλους εκτός των ως άνω αναφερόμενων, παρά μόνο στο πλαίσιο συμμόρφωσης με νομικές ή φορολογικές υποχρεώσεις, στο πλαίσιο εκτέλεσης διαταγής δημοσίων αρχών  και στο πλαίσιο άσκησης από την εταιρεία μας δικαιωμάτων της Ενώπιον δικαστικών αρχών.

Χρόνος Διατήρησης

Τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται μόνον για το διάστημα που απαιτείται προκειμένου να επιτελεστεί ο σκοπός για τον οποίο τα συλλέγονται.

Θα επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας για το χρονικό διάστημα που παραμένετε εγγεγραμμένος χρήστης (δηλαδή μέχρι να αποφασίσετε να διαγραφείτε). Από την στιγμή που θα επιλέξετε την κατάργηση του λογαριασμού σας στον παρόντα ιστότοπο, τα δεδομένα σας κατόπιν αιτήσεως σας θα διαγράφονται εντός εύλογου διαστήματος και σε κάθε περίπτωση εντός τριών (3) μηνών.  
Θα επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας μέχρι να διαγραφείτε ή να ακυρώσετε την εγγραφή σας στο Ενημερωτικό δελτίο. Εάν συμμετέχετε σε προωθητικές ενέργειες, θα διατηρήσουμε τα δεδομένα σας για μια περίοδο 3 μηνών από τη λήξη της ενέργειας.

Ανεξάρτητα από το πώς επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας κατά το χρονικό διάστημα που είναι απολύτως απαραίτητο για την επίτευξη του αντίστοιχου σκοπού, θα τα διατηρούμε στη συνέχεια δεόντως αποθηκευμένα και προστατευμένα για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο θα μπορούσαν να προκύψει ευθύνη από την επεξεργασία, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Μόλις παρέλθει ο χρόνος παραγραφής για κάθε αξίωση θα προχωρήσουμε στην διαγραφή των προσωπικών δεδομένων.

Εγγυήσεις για την Ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων

Η ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα για εμάς και για το σκοπό αυτό εφαρμόζουμε κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα με στόχο την ασφαλή επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και την αποτροπή τυχαίας απώλειας ή καταστροφής και μη εξουσιοδοτημένης ή/και παράνομης πρόσβασης σε αυτά, χρήσης, τροποποίησης ή αποκάλυψής τους. Συγκεκριμένα, οι υπάλληλοι μας, οι οποίοι επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα δεσμεύονται για την τήρηση του απορρήτου.  Σε κάθε περίπτωση, ο τρόπος λειτουργίας του διαδικτύου και το γεγονός ότι είναι ελεύθερο στον οποιονδήποτε δεν επιτρέπει να παρασχεθούν εγγυήσεις ότι μη εξουσιοδοτημένα τρίτα πρόσωπα δεν θα αποκτήσουν ποτέ τη δυνατότητα να παραβιάσουν τα εφαρμοζόμενα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα. Έχουμε εφαρμόσει τα παρακάτω τεχνικά και οργανωτικά μέτρα και διαδικασίες για να προστατεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα από οποιαδήποτε απώλεια, αλλοίωση, παράνομη επεξεργασία ή μεταβολή:

Εκπαίδευση των εργαζομένων μας ως προς τη σημασία της εμπιστευτικότητας και διατήρησης του απορρήτου και της ασφάλειας των προσωπικών σας δεδομένων.
Περιορισμός της πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα σε εκείνους μόνο τους εργαζόμενους που χρειάζεται να γνωρίζουν τα δεδομένα αυτά, προκειμένου να παρέχουν οφέλη ή υπηρεσίες σε εσάς.
Ανίχνευση και διαχείριση περιστατικών παραβίασης ασφαλείας·
Ενημέρωση και έλεγχος της τεχνολογίας ασφαλείας που χρησιμοποιούμε σε διαρκή βάση.
Χρήση διακομιστών (server) που βρίσκονται σε αίθουσες με περιορισμένη πρόσβαση και υπόκεινται σε τακτικούς ελέγχους·
Χρήση πληροφοριακών συστημάτων και προγραμμάτων για ηλεκτρονικούς υπολογιστές που έχουν εγκατασταθεί κατά τρόπο που ελαχιστοποιεί τη χρήση προσωπικών δεδομένων ή/και δεδομένων εξακρίβωσης ταυτότητας του χρήστη·
Υιοθέτηση επιμέρους διαδικασιών διατήρησης προσωπικών δεδομένων και ασφαλούς διαγραφής/καταστροφής τους·
Πρόσβαση σε συστήματα και βάσεις δεδομένων επί της αρχής «need-to-know».

Η διαχείριση των βάσεων δεδομένων και η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα θα γίνεται πάντοτε στο πλαίσιο των τεθέντων σκοπών επεξεργασίας και σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Διαβίβαση προσωπικών δεδομένων εκτός της ΕΕ

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς δεν διαβιβάζονται ούτε υπόκεινται σε επεξεργασία εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ποια είναι τα δικαιώματά σας

Μπορείτε να ασκήσετε τα κατωτέρω δικαιώματά σας σύμφωνα με τους όρους και ειδικότερες προβλέψεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679. Ειδικότερα: 

Δικαίωμα Πρόσβασης. Μπορείτε να ζητάτε και να λαμβάνετε από την ΔΕΛΤΑ  πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα τα οποία επεξεργαζόμαστε, καθώς και πληροφορίες που αφορούν την επεξεργασία τους, όπως τους σκοπούς της, τους αποδέκτες και το χρονικό διάστημα τήρησης (άρθρο 15 του Κανονισμού 679/2016).  Στο πλαίσιο αυτού του δικαιώματος, δικαιούσθε να ζητήσετε από την Εταιρεία να σας παρέχει χωρίς χρέωση αντίγραφο των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορούν και που υπόκεινται σε επεξεργασίας. Σε περίπτωση που τα αιτήματα είναι επαναλαμβανόμενα και προδήλως αβάσιμα, η Εταιρεία επιφυλάσσεται να ορίσει εύλογο ποσό.

Δικαίωμα Διόρθωσης. Μπορείτε να ζητήσετε τη διόρθωση τυχόν ανακριβών ή τη συμπλήρωση τυχόν ελλιπών στοιχείων σας, ενέργειες στις οποίες θα προβούμε  άμεσα χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση (άρθρο 16 του Κανονισμού 679/2016). Η ΔΕΛΤΑ δεσμεύεται να ενημερώνει άμεσα και τρίτα μέρη – αποδέκτες στα οποία τυχόν έχουν δημοσιοποιηθεί τα Δεδομένα σας (άρθρο 19 του Κανονισμού 679/2016).

Δικαίωμα Διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη»). Μπορείτε να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων από τη βάση δεδομένων μας  εφόσον δεν υφίσταται πλέον έννομη υποχρέωση τήρησής τους ή αντιτίθεστε στην επεξεργασία τους, έχοντας έννομο για αυτό συμφέρον (άρθρο 17 του Κανονισμού 679/2016). Η ΔΕΛΤΑ θα προβεί σε διαγραφή χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση κατόπιν σχετικού αιτήματός σας υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει η σχετική κείμενη Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία περί Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων. Η ΔΕΛΤΑ δεσμεύεται να ενημερώνει άμεσα και τρίτα μέρη – αποδέκτες στα οποία τυχόν έχουν δημοσιοποιηθεί τα Δεδομένα σας (άρθρο 19 του Κανονισμού 679/2016).

Δικαίωμα Αντίρρησης. Μπορείτε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων όταν υπάρχει έννομο συμφέρον για αυτό σύμφωνα με τους όρους και τις προβλέψεις του άρθρου 21 του Κανονισμού 679/2016.

Το Δικαίωμα Περιορισμού. Μπορείτε να ζητήσετε την αναστολή της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων εφόσον αμφισβητείται από εσάς η ακρίβειά των δεδομένων, έχετε αντιρρήσεις ως προς την επεξεργασία τους ή συντρέχει άλλος προβλεπόμενος στην σχετική Ελληνική ή Ευρωπαϊκή Νομοθεσία περί Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων λόγος (άρθρο 18 του Κανονισμού 679/2016).

Δικαίωμα Ανάκλησης Συγκατάθεσης. Όταν νομιμοποιούμαστε να επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας βάσει της συγκατάθεσής σας μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ή να αλλάξετε το βαθμό συγκατάθεσης που έχετε παραχωρήσει χωρίς αυτό να επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας για το διάστημα πριν την ανάκληση της συγκατάθεσής σας.

Δικαίωμα Φορητότητας. Όταν νομιμοποιούμαστε να επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας βάσει της συγκατάθεσής σας, μπορείτε να λάβετε τα προσωπικά σας δεδομένα σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από τα μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και το δικαίωμά σας να ζητήσετε να διαβιβασθούν τα εν λόγω δεδομένα και σε άλλους υπευθύνους επεξεργασίας (άρθρο 20 του Κανονισμού 679/2016).

Τέλος, σας ενημερώνουμε για το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια Ελληνική ανεξάρτητη αρχή, η οποία είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, σε περίπτωση παράνομης επεξεργασίας των δεδομένων σας (http://www.dpa.gr/).

Ο ιστότοπος θα εξετάσει και θα απαντήσει στα ως άνω αιτήματα σας εντός μηνός από την παραλαβή τους, εξαιρετικά δε αυτή η προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά 2 ακόμα μήνες, εφόσον απαιτείται περαιτέρω χρόνος. Σε περίπτωση που θεωρούμε απαραίτητο να επιβεβαιώσουμε την ταυτότητά σας, ενδέχεται να ζητήσουμε αντίγραφο ενός εγγράφου που να αποδεικνύει την ταυτότητά σας.

Επικοινωνία με Υπεύθυνο Επεξεργασίας & Υπεύθυνο Προστασίας

Υπεύθυνος Επεξεργασίας είναι η «ΔΕΛΤΑ Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Τροφίμων». Μπορείτε να επικοινωνείτε με τη ΔΕΛΤΑ για οποιαδήποτε ερώτηση ή απορία σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα και την επεξεργασία τους, καθώς και για να ασκήσετε τα παραπάνω δικαιώματά σας είτε στέλνοντας email στο dpo@delta.gr ή αποστέλλοντας γραπτό αίτημα στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Α.Ε. 230 χλμ Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας 14565, Αγ. Στέφανος Αττική. Υπεύθυνος Προστασίας δεδομένων («DPO») έχει οριστεί ο κος Βαγενάς Κωνσταντίνος.

Προσωπικά Δεδομένα Ανηλίκων

Ο παρόν ιστότοπος απευθύνεται σε ενήλικες νέες ή μέλλουσες μαμάδες και δεν έχει σχεδιαστεί ώστε να χρησιμοποιείται από ανηλίκους ούτε παρέχουμε ηλεκτρονικές υπηρεσίες σε ανηλίκους.  Συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα σχετικά με ανηλίκους μόνο με τη συγκατάθεση των γονέων ή των νόμιμων κηδεμόνων τους. Η ΔΕΛΤΑ δεν συλλέγει ούτε επεξεργάζεται εν γνώση της προσωπικά δεδομένα ανηλίκων κάτω των 16 ετών χωρίς την κατάλληλη συγκατάθεση από το πρόσωπο που έχει τη γονική μέριμνα του παιδιού. To profiling και η αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων δεν είναι επιτρεπτή για τους ανήλικους. Εφόσον γνωστοποιηθεί στην ΔΕΛΤΑ η κοινοποίηση διαδικτυακών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ατόμου ηλικίας κάτω των 16 ετών χωρίς τη συγκατάθεση του γονέα ή του προσώπου που ασκεί τη γονική μέριμνα, θα προβούμε σε κατάλληλα μέτρα με σκοπό τη διαγραφή τέτοιου είδους δεδομένων από τις βάσεις δεδομένων μας και τη μη χρήση τους.

Άλλες οντότητες του Ομίλου Vivartia

Η ΔΕΛΤΑ είναι μέλος του Συγκροτήματος της Vivartia. Κάθε οντότητα του Ομίλου Vivartia έχει τη δική του ξεχωριστή δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων. Οι εν λόγω οντότητες διατηρούν τις δικές τους ιστοσελίδες, οι οποίες ενδέχεται να συνδέονται με τη δική μας. Εάν ενδιαφέρεστε να μάθετε πώς αυτές οι οντότητες επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα, παρακαλούμε ανατρέξτε στις αντίστοιχες δηλώσεις προστασίας προσωπικών δεδομένων τους, τις οποίες μπορείτε να βρείτε στις συγκεκριμένες ιστοσελίδες τους.

Συνδέσεις με άλλους ιστότοπους.

Ο ιστότοπός μας ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους προς ιστότοπους τρίτων. Παρέχουμε αυτούς τους συνδέσμους για δική σας ευκολία, αλλά δεν εξετάζουμε, δεν ελέγχουμε ούτε παρακολουθούμε τις πρακτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων των ιστότοπων που διαχειρίζονται τρίτοι. Σε περίπτωση που επιλέξετε να συνδεθείτε με οποιοδήποτε δικτυακό τόπο τρίτου μέσω ειδικών συνδέσμων (links, hyperlinks, banners) που τυχόν περιέχονται στον παρόντα Δικτυακό Τόπο, η ΔΕΛΤΑ και οποιοδήποτε άλλο μέλος του Ομίλου Vivartia ουδεμία ευθύνη φέρουν για τους όρους διαχείρισης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων που εφαρμόζουν οι εν λόγω τρίτοι. Επιπλέον, η παρούσα δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων ισχύει μόνο για τον ιστότοπο https://www.deltamoms.gr που παρέχεται από τη ΔΕΛΤΑ. Κατά συνέπεια, σας προτείνουμε, κάθε φορά που ακολουθείτε έναν σύνδεσμο από αυτόν τον ιστότοπο προς κάποιον άλλον, ακόμη και προς κάποιον ιστότοπο που διαχειρίζεται η ΔΕΛΤΑ να διαβάσετε προσεκτικά τις δηλώσεις προστασίας προσωπικών δεδομένων των εν λόγω  ιστοτόπων.

Αλλαγές στην Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η παρούσα Δήλωση ενημερώθηκε τελευταία φορά στις 21/06/2018.

Η ΔΕΛΤΑ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί και επικαιροποιεί την παρούσα Δήλωση σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, για οποιοδήποτε λόγο, χωρίς ειδοποίηση προς εσάς, πλην της ανάρτησης της επικαιροποιημένης Δήλωσης στην ιστοσελίδα της. Στο βαθμό που οι εν λόγω τροποποιήσεις μπορεί να επηρεάζουν την συγκατάθεση που χορηγείται από εσάς, θα σας ενημερώνουμε με διάφορους τρόπους είτε μέσω του ιστότοπου (για παράδειγμα, μέσω ενός banner, ενός αναδυόμενου παραθύρου ή μιας ειδοποίησης push) είτε με αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Σε κάθε περίπτωση, παρακαλείσθε να ελέγχετε ανά τακτά χρονικά διαστήματα την παρούσα Δήλωση και την Πολιτική Cookies για να ενημερώνεσθε για την τρέχουσα και ισχύουσα Δήλωση Προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ειδικά προτού προβείτε σε παροχή τυχόν νέων προσωπικών σας δεδομένων.

Κάθε αλλαγή της παρούσας Δήλωσης θα αναρτάται αμέσως εδώ.

Γίνε μέλος στο ΔΕΛΤΑ Moms club και δε θα χάσεις…
delta-moms-loginRegisterForm
Συνδέσου στο προφίλ σου για να επωφεληθείς από μοναδικά προνόμια.
delta_moms_pass_visible
*Υποχρεωτικά πεδία
Σύνδεση
Ξέχασες τον κωδικό σου;
Δεν είσαι μέλος; Κάνε εγγραφή εδώ
Γίνε μέλος στο ΔΕΛΤΑ moms club για να επωφεληθείς από μοναδικά προνόμια.
delta_moms_pass_visible
Αποδέχομαι την αποστολή ηλεκτρονικού ενημερωτικού υλικού για προωθητικούς σκοπούς (ενημέρωση σχετικά με ανακοινώσεις για διεξαγωγή διαγωνισμών, κληρώσεων, νέες καμπάνιες, νέα προϊόντα, νέες προσφορές, νέο περιεχόμενο της ιστοσελίδας www.deltamoms.gr μέσω:
Εγγραφή
Είσαι ήδη μέλος; Συνδέσου εδώ
Έχει αποσταλεί e-mail στη διεύθυνση που δήλωσες. Παρακαλούμε έλεγξε τα e-mail σου για να ενεργοποιήσεις τον λογαριασμό σου.
Κλείσιμο
Συγχαρητήρια για την εγγραφή σου!
Συνδέσου τώρα στο προφίλ σου για ξεκινήσεις να επωφελείσαι από τα μοναδικά προνόμια.
delta_moms_pass_visible
*Υποχρεωτικά πεδία
Σύνδεση
Ξέχασες τον κωδικό σου;
Για να αλλάξεις τον κωδικό σου, συμπλήρωσε το παρακάτω πεδίο με το email που έχεις δηλώσει στο λογαριασμό σου.
Υποβολή
Είσαι ήδη μέλος; Συνδέσου εδώ
delta_moms_pass_visible
ΑΛΛΑΓΗ
Συνδέσου εδώ